Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Evidencia obyvateľov k 31.12.2016

 

Vekové rozdelenie k 31.12.2016

Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu: 367

                                                        Z toho:  184 mužov a 183 žien

Počet obyvateľov prihlásených k prech. pobytu:       3

Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2016:        8

Počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2016:        9

Počet zomrelých obyvateľov v roku 2016:                3

Počet narodených obyvateľov v roku 2016:              3

 

0 až 6 rokov                       =   29

 7  až 15   rokov                  =   63

16  až 18  rokov                   =   11

19  až 60 rokov                    = 184

61 až 100 rokov                   =   70

Najstaršia občianka našej obce oslávi v roku 2017 úctyhodných 96 rokov. 


TOPlist