OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Komisia životného prostredia a výstavby:

  Predseda: Ivan Ďurkáč

  Členovia:  

              

 

Komisia mládeže, kultúrna a sociálna:

    Predseda:  Renáta Mozolová

    Členovia:  

                

 

Komisia pre stažnosti:

    Predseda: Peter Bajzík

    Členovia:  

               

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

    Predseda: Martin Mokryš

    Členovia:  Mgr. Miroslava Flimelová

               Renáta Mozolová

                      

Komisia pre rozpočet a verejný poriadok:

    Predseda: Mgr. Miroslava Flimelová

    Členovia: