OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Časový Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Haláčovciach

ROK 2017

 

 

23.03.2017  -  18:00

19.06.2017  -  18:00

18.09.2017  -  18:00

30.11.2017  -  18:00

Mimoriadne zasadania podľa potreby