OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Evidencia obyvateľov k 31.12.2017

 

Vekové rozdelenie k 31.12.2017

Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu: 356

                                                        Z toho:  177 mužov a 179 žien

Počet obyvateľov prihlásených k prech. pobytu:       3

Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2017:        10

Počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2017:        0

Počet zomrelých obyvateľov v roku 2017:                4

Počet narodených obyvateľov v roku 2017:              3

 

0 až 6 rokov                       =   31

 7  až 15   rokov                  =   59

16  až 18  rokov                   =   17

19  až 60 rokov                    = 181

61 až 100 rokov                   =   68

Najstaršia občianka našej obce oslávi v roku 2018 úctyhodných 97 rokov.