OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

VZN č. 1/2021 - o chove a vodení psov

VZN č.2/2019 - o držaní a chove hospodárskych zvierat

Domový poriadok 1/2016 - pre Bytový dom Haláčovce

Smernica č. 2/2015 - Bezpečnostný projekt

VZN č. 5/2015 - DzN a DSO

VZN č. 4/2015 - povodne

VZN č. 3/2015 - o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody

VZN č. 2/2015 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č. 1/2015 - o nakladaní s KO a DSO