OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rekonštrukcia cintorína

"VÝZVA  NA  PREDKLADANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ: Obec Haláčovce

Názov zákazky: Rekonštrukcia cintorína v obci Haláčovce

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia cintorína v obci Haláčovce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na

https://voarchiv.eu/files/353-889c6a04eb/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.11.2019, 10:00 hod."

SFZ - zmluva o dotácii

Zmluva o úvere - 09/2018

Dodatok č. 5 - k zmluve o úvere

Potvrdenie o zverejnení (zámenná zmluva - Horváth)

Výpis z uznesenia - 19.06.2017.

Zámenná zmluva (Horváth)

Potvrdenie o zverejnení (kúpna zmluva - Bajzík)

Výpis z uznesenia - 8.8.2014.

Kúpna zmluva (Bajzík)

enlightenedZmluva o dielo č.01/2011 (rekonštrukcia osvetlenia)

enlightenedZmluva o dielo č.S 001/2012 (Bytový dom - Haláčovce)

enlightenedMandátna Zmluva (Bytový dom - Haláčovce)