SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  26. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier
  15. AUG 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  23. JÚL 2024
  Utorok
HALÁČOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Haláčovce

Haláčovce sú obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou.

Obec Haláčovce leží v strede okresu Bánovce nad Bebravou cca. 12 km od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Obec leží na brehoch potoka Haláčovka, ktorý spadá do čiastkového povodia rieky Bebrava. Z hľadiska prírodných pomerov je obec Haláčovce alokovaná do severnej časti Podunajskej Pahorkatiny.

Z pohorí sa v širšom a užšom okolí nachádza Považský Inovec smerom na západ, severne od obce do oblasti zasahujú Strážovské vrchy. Južnej strany Podunajskej pahorkatiny zasahuje do oblasti jadrové pohorie Tríbeč. Z hľadiska administratívnych štruktúr je obec súčasťou okresu Bánovce nad Bebravou a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z hľadiska záujmových samosprávnych štruktúr je obec súčasťou mikroregiónu Bánovecko. Nadmorská výška stredu obce je 220 m.n.m. a priemerná hustota obyvateľstva je 69 obyvateľov / km2. V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi slabo zaľudnené obce. Celková plocha katastra je 4,69 mil. m2.