SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky

 21.05.2024

Oznámenie o uložení zásielky

Oznamujeme občanovi Radovanovi Kováčovi, bytom Haláčovce, že na obec Haláčovce 48 mu bolo dňa 21.05.2024 doručené oznámenie o uložení zásielky. Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na Obecnom úrade v Haláčovciach, v pracovných dňoch od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod. Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 10 dní. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Haláčovce 21.05.2024 – 31.05.2024.

Ing. Zuzana Mokryšová, v.r. starostka obce Haláčovce


Zoznam aktualít: