SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 v obci Haláčovce

 29.02.2024

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI HALÁČOVCE

     Obec Haláčovce oznamuje podľa prílohy č. 2 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2023.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca:

ÚVKO  = (m/n)  x  100 %

ÚVKO  =  ( 44386 / 102026) x  100 % = 0,4350 x 100 % = 43,50 %

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov je: 43,50 %

ÚVKO – hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %;

m - celková hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov vyjadrená v kilogramoch/ tonách;

n - celková hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená  v kilogramoch/ tonách.

Ďakujeme, že zodpovedne pristupujete k triedeniu odpadu! 


Zoznam aktualít: