SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Upozornenie pre majiteľov psov

 22.09.2023

U P O Z O R N E N I E

Upozorňujeme všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že vstup so psom je zakázaný na vybrané verejné miesta v našej obci, a to na:

- miestny cintorín

- futbalové ihrisko 

- pri budovu obecného úradu

- pri budovu obchodu

V obci sme zaznamenali sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu futbalového ihriska, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí.
Žiadame vás, aby ste rešpektovali tento zákaz a svojich psov na zakázané miesta nevodili!
Ak sa budú priestupky opakovať, majiteľov psov budeme pokutovať a to do výšky 65,0 €. 

Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku. 

Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov pri pohybe  so psom na verejných priestranstvách  obce,  je zbieranie psích exkrementov.  Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o psoch“).

Je smutné, že sú  medzi nami bezohľadní „psíčkári“,  ktorí nerešpektujú zákon o psoch, predovšetkým § 6 tohto zákona, ktorý určuje povinnosť majiteľom psov bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo.

Upozorňujeme, že priestory sú monitorované kamerovým systémom!

Ďakujeme, že ste zodpovední! 

 

 

 


Zoznam aktualít: