Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

WIFI PRE TEBA

 29.01.2021

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: WIFI PRE TEBA 
ITMS2014+: 311071ABG7
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 
Názov a sídlo prijímateľa: Obec Haláčovce, č.48, 956 55 Haláčovce
Miesto realizácie: Obec Haláčovce
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Bod 1 Kultúrny dom-Externý AP (48.70273, 18.19575)
Bod 2 Kabíny TJ-Externý AP (48.70253, 18.19513)
Bod 3 Pri studničke- Externý AP (48.70287, 18.19344)
Bod 4 Bytovka- Externý AP (48.69917, 18.19894)
Bod 5 Bývalá ZŠ- Externý AP (48.69958, 18.19877)
Bod 6 Pri betónovom múre- Externý AP (48.70349, 18.19108)
Bod 7 Dom smútku- Externý AP (48.70104, 18.19307)
Bod 8 Križovatka k priehrade- Externý AP (48.70388, 18.19499)
Bod 9 Ulica na priehradu- Externý AP (48.70518, 18.19433)
Bod 10 Križovatka-stĺp-Externý AP (48.70129, 18.19727)
Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 29.05.2020.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 
Riadiaci orgán: www.mindop.sk 
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >